Tag: scatter symbols

ช่องทางออนไลน์แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปี แต่สองสัญลักษณ์ที่มักจะติดรอบบัตรป่าและสัญลักษณ์ที่กระจาย บางตัวอาจมีทั้งสัญลักษณ์การเล่นเกมบางอันอาจมีเพียงอันเดียวบางอันอาจไม่มีเลย! แต่ส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อยหนึ่งตัว เมื่อมันเดือดลงไปถึงการกระทืบทั้งคู่ก็มีค่าเท่ากันกับคุณ แต่ลองมาดูกันว่ามันต่างกันอย่างไร  (more…)